Familieterapi i Hillerød

Når I som forældre beslutter jer for at kontakte mig for at få hjælp til et problem, kan I forvente at blive stillet forskellige spørgsmål:

I vil blive opfordret til at tale åbent med jeres barn om, hvorfor I synes, at barnet skal snakke med mig.

Det kan være, at I er nervøse for, hvordan I skal tale med barnet om det, så er det en god idé at gøre det sammen med mig i den første terapitime.

Det er min erfaring, at forældrene oftest er involveret i problematikken, og det er derfor af afgørende betydning for familiens og barnets trivsel, I tør se på eventuelle fejl , I laver og arbejde på at ændre dem.

Det er vigtigt at I forstår og accepterer, at I er deltagere i en terapeutisk proces.

Min tavshedspligt i forhold til forældrene er vigtigt for at opbygge et tillidsforhold og den for terapien nødvendige tætte kontakt til barnet.

Diagnoser er efter min mening et misforstået forsøg på at løse problemer. Barnet bliver igennem diagnosen og brugen af psykofarmaka låst fast. Diagnoser tager udgangspunkt i en bestemt adfærd. Adfærden igen er bestemt af en følelsesmæssig tilstand. Diagnoser gør adfærden/problemet til en del af barnets personlighed. Jeg har erfaret, at alle mennesker kan lære at håndtere deres følelser på mere hensigtsmæsige måder, også børn!

Børns reaktioner er altid meningsfyldte, min opgave er det at finde meningen.

Jeg møder barnet og forældrene, dér, hvor de er i deres liv.

Et familieterapeutisk forløb hos mig tager tid, der må ikke lægges pres på børn, så lukker de i, og det er vigtigt, at et forløb ikke bliver afbrudt i utide.

Det er vigtigt at der ikke bliver holdt på hemmeligheder, at I åbent fortæller, også om svære ting. Børn kan godt tåle at høre om det svære, de kan ikke tåle uvished. Uvisheden sætter fantasien i gang, og et barn vil altid tro det værste, med sig selv i centrum!

Når I er i gang med et familieterapeutisk forløb hos mig, vil I opleve at der bliver talt meget om følelser. Der vil blive undersøgt, hvordan I taler om dem derhjemme, og om, hvordan I mærker dem i kroppen.

Der kan være stor forskel på terapitimerne, alt efter hvordan jeres barn har det.

I vil opleve mig som en autentisk terapeut, der viser, at jeg er til at stole på, er empatisk, rummelig, nærværende og respektfuld.

Hvis jeres barns vanskeligheder virker forståelige på baggrund af forhold i jeres hverdag her og nu, er der som det første brug for at ændre disse forhold.

Det kan dreje sig om psykiske vanskeligheder i familien, mobning, osv.

Børn er afhængige af, at de voksne tager ansvar for at ændre livsbetingelserne, før de kan bearbejde evt. dybe traumatiske ting.

Indholdet i timerne er, hvad I og jeres barn kommer med, handlinger eller ord. Derudover vil vores forhold og kontakt være noget, vi vil undersøge, da det også fylder, hvordan I har det med mig og hvordan jeres barn har det med mig.

Jeres barn må sige alt og det må gøre alt, så længe det ikke er ødelæggende for personer eller ting.

Det er vigtigt at tale sammen, men børn udtrykker sig i høj grad gennem deres generelle adfærd.

Tegning og leg kan også være med til at støtte børnenes udtryk.

I takt med, at fortroligheden mellem mig og jeres barn vokser, vil det efterhånden fortælle om tanker, bekymringer, følelser og om kropssymptomer, som det ikke tror, andre mennesker kan forstå, eller som det tror, kan gøre mor, far kede af det, bange eller vrede.

Jeres barn hjælpes til at mærke og forstå sig selv bedre, så det bedre kan se en mening i sin adfærd og i sine tanker, følelser og oplevelser, også de kropslige.

Jeres barn hjælpes til

Jeres barn vil få mere mod på at forholde sig til sine personlige vanskeligheder.

Jeres barn vil få nye oplevelser og erfaringer med, hvordan man kan være sammen og have det sammen med andre ( det autentiske møde med mig / terapeuten, ægthed, kontakt, nærvær).

I forældre hjælpes til at være opmærksom på og skelne

Jeg hjælper jer forældre til at se med kærlige øjne på jer selv , så I kan tilgive jer selv, at I har lavet og vil komme til at lave fejl og rette op på dem, når I opdager dem.

Jeg hjælper jer til at se og mærke kærligheden til jeres barn og give udtryk for den  at se med hjertet), hvis der er brug for det.

Jeg hjælper jer til at tage jeres barn alvorligt, hvis I har brug for støtte til det.

Jeg hjælper jer til at turde sige fra overfor jeres barn med god samvittighed.

Jeg er uddannet hos og har nært kollegialt og fagligt fælleskab med Sensetik. Læs mere om familieterapi på Sensetiks hjemmeside: Familieterapi.