Supervision

Supervision er et redskab, som øger opmærksomheden på hvordan den enkeltes følelser, forestillinger og vaner påvirker det faglige arbejde.

Når mennesker arbejder, har de personlige reaktioner stor betydning for kvaliteten i fagligheden. Supervision er et redskab, som øger opmærksomheden på hvordan den enkeltes følelser, forestillinger og vaner påvirker det faglige arbejde.

Supervision kan bruges til:

Supervision egner sig f.eks. til at undersøge: ”Hvad er det, der gør, at jeg har faglig gennemslagskraft når jeg har det?” og derefter: ”Hvad er det, der sker, når gennemslagskraften svigter?”

Processen

Supervisionen er ensamtale, der har udgangspunkt inoget, den, der modtager supervision, oplever som problematisk i sit arbejde. Samtalen tager udgangspunkt i de personlige reaktioner på de faglige problemstillinger.

Supervisorens rolle er ikke at komme med løsninger til problemerne, men at hjælpe supervisanden med at skaffe sig et prœcist, detaljeret og konkret billede af problemets forskellige aspekter.
I løbet af samtalen flyttes fokus oftest fra det oprindelige spørgsmål: ”Hvad skal jeg gøre med dette problem?”  til at vœre et arbejde med at afdœkke: ”Hvad er der på spil, som gør denne situation problematisk?”

Resultatet af denne ændring af fokus er oftest, at supervisanden opdager sider af problemet, som han/hun faktisk har set, men ikke har ”lagt mærke” til, hvilket åbner nye handlemuligheder.

Supervisionens mål er at supervisanden bliver praktisk klogere, ved at kunne forholde sig til det oprindelige problem på en ny måde.

Forudsætninger

En afgørende forudsœtning for at supervisionen bliver vellykket er, at hver af parterne tager sin del af ansvaret for processen.

Stemningen i supervision må vœre så tryg, at den enkelte kan tale om det, der er svœrt, og registrere de tanker, spørgsmål og følelser der dukker op undervejs. Det kræver et fordomsfrit klima, hvor den enkeltes udgangspunkt respekteres og hver enkelt bliver taget alvorligt. Ansvaret for dette klima påhviler supervisor.

Supervisanden må være villig til se på nogle af problematiske sider af sit arbejde, og vœre åben for at se på nye måder at håndtere disse problemer på. Det kræver at man forholder sig åben og er villig til at se på problemerne på nye måder.

Supervision kan laves individuelt eller i små grupper.

Læs mere: Supervision på Sensetiks hjemmeside