Terapi med voksne, familier, par og børn

Supervision, Foredrag og kurser

Jeg tilbyder følgende arrangementer :

"FRA MOBNING TIL ÆGTE SAMVÆR"

 - et foredrag om mekanismer og alternative handlemåder

Foredraget er egnet til lærerkollegier, personale i skolefritidsordninger og daginstitutioner og til forældremøder.

Foredraget vil blive tilpasset den konkrete institutionstype.

Supervision til lærere og pædagoger for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Kurser for lærere og pædagoger i empati med henblik på at udbygge egen forståelse for og indlevelsesevne i andre personers følelser og tanker.

Kurser for lærere og pædagoger i kommunikation med hovedvægt på inderliggørelsen af forskellen mellem Væren og Gøren.

Direkte forløb med skoleklasser

Forløbene planlægges med udgangspunkt i den konkrete problematik.

Læs mere: Jeg er uddannet i Sensetik terapi.